História katedry

Více smajlíků ke stažení

 

Obhájené dizertačné práce

Názov práce: Fungicídna rezistencia rastliných patogénov v SR

Doktorand: Ing. Sylvia Matušíkováj  (denná forma)

Vedúci práce: Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.

Doba riešenia: 2013-2016

 

 Názov práce: Selekcia genotypov zeleniny odolných voči vírusovým chorobám.

Doktorand: Ing. Erika Korbelová (externá forma)

Vedúci práce: Doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc.

Doba riešenia: 2011-2016

 

Názov práce: Vplyv pestovania geneticky modifikovanej kukurice na necieľové druhy hmyzu so zameraním na chvostoskoky

Doktorand: Ing. Lenka Minarčíková (denná forma)

Vedúci práce: prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.

Doba riešenia: 2012-2015

 

Názov práce: Chvostoskoky a chrobáky z čeľade Carabidae ako indikátory vedľajšieho vplyvu ochranných opatrení proti škodcom kukurice.

Doktorand: Ing. Adriana Hlavinová (externá forma)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.

Doba riešenia: 2009-2014

 

Názov práce: Výskyt fuzarióz a mykotoxínov na obilninách v SR.

Doktorand: Ing. Jana Bíliková (denná forma)

Vedúci práce: Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.

Doba riešenia: 2011-2014

 

Názov práce: Potenciálne bioagens využiteľné v ochrane proti škodcom kukurice

Autor: Mgr. Miroslav Perniš, PhD. (denná forma)

Vedúci práce: prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.

Doba riešenia: 2009-2012

 

Názov práce: Účinnosť fungicídov proti hubám z rodu Fusarium

Autor: RNDr. Miroslava Majeská, PhD. (denná forma)

Vedúci práce: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.

Doba riešenia: 2009-2012

 

Názov práce: Aplikácia Bacillus thuringiensis v kontrole škodcov kukurice

Autor: Ing. Kristína Staníková, PhD. (denná forma)

Vedúci práce: prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.

Doba riešenia: 2008-2011

 

Názov práce: Výskyt chorôb slnečnice ročnej a možnosti ich regulácie v integrovanom systéme pestovania.
Autor: Ing. Mgr. Marta Kulcsárová, PhD. (externá forma)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Huszár, DrSc.

Doba riešenia: 2005-2011

 

Názov práce: Vplyv fungicídov na patosystém fuzariózy klasov pšenice.
Autor: Ing. Silvia Rečková, PhD. (denná forma)
Vedúci práce: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.

Doba riešenia: 2007-2010

 

 

Neukončené práce

 

Názov práce: Parazitácia lariev živočíšnych škodcov kukurice siatej z radu Lepidoptera vo vzťahu k parazitácii príbuzných druhov vyvíjajúcich sa na neplodinovej vegetácii.
Doktorand: Ing. Ján Mihál (externá forma)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Doba riešenia: 2011-2016

Štúdium ukončené: 2014
 

____________________________________

 

Zamestnanci

 

.... -  august 2012 doc. Ing. Ján Gallo, CSc.

... - október 2016 Ing. Ján Tancik, PhD.