Katedra ochrany rastlín

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra